NØRDER UDEN GRÆNSER

Regler og Forældreinformation

Regler

Følgende regler er gældende for alle deltagere under afholdelsen af NUG.

 

Du bedes læse disse før afholdelsen af arrangementet.

 • Alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt til eventet – Rygning er tilladt udenfor salen. 
 • NUG fraskriver sig ansvar angående tyveri, fejlstrøm og anden skade på udstyr. 
 • Billetter refunderes ikke efter køb. 
 • Børn under 15 år skal ved ankomst oplyse telefonnummer på en forældre til Crew. 
 • Nørder skal have sin skønhedssøvn, hvorfra sovesalen er stilleområde (kun afbrudt af hypnotiserende snorkelyde og periodiske grynt) – Følger man trang til at sludre inden sovetid, er tastaturet en glimrende hovedpude. 
 • Alle deltagere bedes medbringe stikdåse samt netværksledning (10meter) 
 • Der må ikke tilsluttes eget netværksudstyr (switch, router, osv.) 
 • Vi beder deltagere downloade spil og lignende inden arrangementets start, for at belaste netværket mindst muligt. 
 • Der må ikke medbringes højtalere (Da vores g33k-playlist ikke skal overdøves af Gulddreng) 
 • Det må ikke medbringes kaffemaskiner, toastere og lignende apparater, som sluger strømmen og springer sikringer.  
 • Ved deltagelse gives automatisk samtykke til, at der må tages situationsbilleder under eventet til brug på vores hjemmeside, facebookside samt af vores sponsorer og samarbejdspartnere. Man kan til enhver tid henvende sig til Crew, med ønske om at få fjernet/slettet et billede.  
 • Der er nul-tolerance i forbindelse med snyd i de afholdte turneringer – Snyd medfører udelukkelse fra pågældende turnering. 
 • Brud på ovenstående kan i yderste konsekvens medføre bortvisning fra arrangementet. 

Forældreinformation

Vi tilstræber at skabe hyggelige omgivelser for alle deltagere – store som små. Derfor opfordrer vi til, at i inden arrangementet vil ligge en plan for weekenden sammen med jeres børn. I den forbindelse kunne gode aftaler være: 

 • Senge- og pausetider 
 • Lommepenge til kiosken 
 • God adfærd og støjniveauer 
 • Stilleområde i sovesalen 

Vi gør opmærksomme på, at selvom vi ikke har nogen minimums aldersgrænse til NUG Lan-Party forventer vi, at alle deltagere kan tage vare på sig selv samt udvise ordentlig adfærd og tage hensyn til øvrige deltagere. Yngre børn kan eventuelt blive hentet om natten, og komme igen næste morgen. 

Der vil som udgangspunkt altid være én fra crew til stede ved crewbordet, som deltagerne kan henvende sig til ved tvivlsspørgsmål, men pågældende må ikke forventes at holde særligt opsyn med de yngste deltagere